POUZDANO  &  STRUČNO

pravni saveti i zastupanje

POUZDANO  &  STRUČNO

pravni saveti i zastupanje

OBLASTI RADA

  • Javne nabavke

  • Privredno pravo
  • Građansko pravo
  • Javno-privatno partnerstvo
  • Upravno pravo

Advokatska kancelarija Ivić priznata je u Srbiji kao jedna od vodećih kancelarija u oblasti javnih nabavki i oblasti javno-privatnog partnerstva. Njeni klijenti su brojne domaće i strane kompanije, kao i različiti entiteti javnog prava.

Pravni saveti i zastupanje

AKTUELNO

Smanjenje ugovorene cene – Izmene ugovora o javnoj nabavci

28.06.2015.|

Smanjenje ugovorene cene - Izmene ugovora o javnoj nabavci (član 115.ZJN) Da li je moguće ugovoriti smanjenje ugovorene cene kada nisu ispunjeni uslovi propisani članom 115. ZJN? Izmena ugovorene cene važećim Zakonom o javnim nabavkama

DA LI IMATE PITANJE U VEZI JAVNIH NABAVKI?

Pitajte eksperte