Otvaranje ponuda u situaciji kada je proglašeno vanredno stanje

Da li je naručilac, u situaciji kada je proglašeno vanredno stanje, u obavezi da obavi otvaranje ponuda u predviđenom roku ili ima mogućnost da otvaranje ponuda odloži za određeni vremenski period? Zakon o javnim nabavkama propisuje rokove za podnošenje ponuda